Osnovni podaci Fondacije

Način uplate donacije

Uplatu donacije na našem web sajtu je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa NLB Bankom AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko Ixopay Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

U slučaju da se iznos Vaše donacije ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše donacije, ta donacija će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju. Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni fondaciji.

3D Secure zaštita – Ixopay Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka čime se garantuje bezbjednost uplate donacije.

Brojevi platnih kartica klijenata se ne čuvaju na sistemu fondacije, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cjelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na web sajtu, tokom komunikacija između fondacije i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici TOKENIZUJU, (pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na Ixopay PCI-DSS sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbjedan i sertifikovan način. Fondacija ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osjetljivim podacima.  

Trenutak prihvatanja donacije

Nakon uplate donacije, bićete obavješteni o statusu Vaše donacije putem email-a koji ste naveli tokom procesa uplate donacije.

Povraćaj sredstava

Ukoliko se desi greška prilikom upisa iznosa donacije, uplatioc donacije je dužan da podnese Fondaciji zahtjev za povraćaj sredstva. Zahtjev mora sadržati izjavu o nastanku greške kako bi Fondacija izvršila povraćaj dijela donacije koji je greškom uplaćen.

Zahtjev se mora poslati u roku od tri dana od trenutka uplate donacije.